Een nieuw jaar, een frisse start. In 2022 kunnen wij op een andere dag of tijd langskomen dan je gewend bent. Check daarom jouw ophaaldagen voor 2022 in de Dar app of via de digitale afvalwijzer!
sluiten

Afvalinzameling bij hoogbouw Druten en Wijchen

Gft-inzameling in Wijchen bij hoogbouw

Inwoners van hoogbouw in Wijchen konden voorheen nog geen gft-afval scheiden aan huis. In 2019 deden we daarom een proef met drie gft-cocons bij hoogbouw. De proef was succesvol. Bij alle hoogbouwlocaties in Wijchen staat nu een gft-cocon. We verwachten dat dit initiatief het afvalscheidingspercentage in Wijchen positief beïnvloedt.

Plastic+-inzameling in Druten bij hoogbouw

In de gemeente Druten zamelen we plastic+ aan huis in met plastic+containers. We deden dit alleen nog niet bij hoogbouwlocaties. Hier zamelden we nog in met plastic+zakken. We bouwden daarom vijf bestaande ondergrondse restafvalcontainers om tot ondergrondse plastic+ containers. Daarnaast plaatsten we twee nieuwe ondergrondse plastic+containers. Zo is het voor de bewoners van de hoogbouw nog makkelijker om plastic+ te scheiden en zamelen we meer grondstoffen in. We besparen hiermee ook kosten en het milieu omdat supermarkten geen plastic+ zakken meer hoeven te verstrekken in de gemeente Druten. Ook is er geen aparte route meer nodig om de plastic+zakken in te zamelen.

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders