Avalmonitor 2019

De afvalmonitor van 2019 is afgerond. We geven hier een korte samenvatting. Benieuwd naar het gehele rapport? Lees het rapport via deze link.

Hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen

Elk jaar rapporteren de Dar-gemeenten de ingezamelde hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen aan het CBS. Ook worden in opdracht van Dar sorteeranalyses van het fijn huishoudelijk restafval uitgevoerd, zodat gemeenten kunnen zien in welke mate afvalscheiding nog verbeterd kan worden.

Totaal huishoudelijk afval 

Vóór 2012 was de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval in de regio vrij stabiel en schommelde rond de 140 kiloton, ofwel 140.000.000 kilogram per jaar. In de periode 2011 tot 2014 was er sprake van een duidelijk dalende trend: de totale hoeveelheid daalde tot ongeveer 129 kiloton in 2014. Dit kwam door de economische recessie. Vanaf 2017 is de hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval weer licht gestegen naar circa 135 kiloton in 2019. Deze stijging komt vooral door een grotere hoeveelheid ingezameld grof huishoudelijk afval. Een verklaring voor de toename van het ingezamelde grof huishoudelijk afval is ook hier weer de economische situatie. Er worden meer woningen verbouwd, mensen hebben ook meer geld te besteden en danken dus ook meer spullen af. Voor hoeveelheden per gemeente verwijzen we naar bovenstaande link.

Samenstelling huishoudelijk afval: meer grondstoffen en minder restafval

De samenstelling van het ingezamelde huishoudelijk afval blijft langzaam veranderen. Er wordt steeds meer gescheiden huishoudelijk afval ingezameld en minder huishoudelijk restafval. Van de 135 kiloton huishoudelijk afval die in de regio vrijkomt, wordt circa 103 kiloton gescheiden ingezameld. Daarmee is het scheidingspercentage in 2019 voor het totaal ingezamelde huishoudelijk afval in de regio evenals in 2018, 76% (exclusief nasortering van het grof afval en bouw- en sloopafval). Hiermee voldoet onze regio aan de landelijk VANG-doelstellingen, van afval naar grondstof en daar mogen gemeenten en inwoners trots op zijn! Wij zijn het in ieder geval!

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders