Bewonerstevredenheidsonderzoek

Onlangs voerde de Radboud Universiteit het bewonerstevredenheidsonderzoek (BTO) namens Dar uit. Met het onderzoek krijgen wij inzicht in de waardering van inwoners. Op deze manier monitoren wij onze dienstverlening en kunnen wij de kwaliteit hooghouden en waar mogelijk verbeteren.

Tevredenheid afvalinzameling

Ook in 2018 zijn de bewoners erg tevreden over de algehele afvalinzameling. Ze geven hier een 7,6 voor. Over de informatievoorziening zien we dat bewoners iets minder tevreden zijn dan vorig jaar. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het verdwijnen van de papieren afvalwijzer en het feit dat de juiste digitale afvalwijzer begin dit jaar niet voor iedereen beschikbaar was. Dit is inmiddels opgelost. Nog steeds is de waardering voor de afvalwijzer ruim voldoende met een 7,1. We gaan ervan uit dat we volgend jaar weer een hoger cijfer scoren.  

Tevredenheid openbare ruimte

De bewoners in de regio zijn ook over het beheer van de openbare ruimte erg tevreden. Met gemiddeld een 7,1 waarderen zij hun eigen wijk als schoon. 45% van de bewoners geeft zelfs een 7,6 oor de schoonheid van hun wijk.

 Rapportcijfers voor de mate waarin bewoners hun wijk als schoon ervaren.

(Per gemeente N = 202 – 215)

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders