Op Hemelvaartsdag op donderdag 26 mei halen wij geen afval op en zijn onze milieustraten gesloten. Wij halen afval op een andere dag op. Weten wanneer wij langskomen? Check de Dar app. Of kijk op www.dar.nl/afvalwijzer. De openingstijden van onze milieustraten vind je hier.
sluiten

Dar sluit ook aan op Warmtenet Nijmegen

24 april 2018

Met de aansluiting op het Warmtenet Nijmegen krijgt Dar de opgewekte energie uit huishoudelijk restafval deels weer terug, maar dan in de vorm van warmte.

Dit najaar sluit Dar ook aan op het Warmtenet Nijmegen. Dat betekent dat de opgewekte energie uit huishoudelijk restafval dat Dar inzamelt in de vorm van warmte weer deels terugkomt naar het bedrijf! Het Warmtenet is een belangrijke stap in de transitie naar een meer duurzame energievoorziening voor Dar. Vandaag ondertekenden Ron Fennema, Directeur Dar, en Arno van Gestel, Directeur Heat Sales Nederland van NUON het contract voor het aansluiten van Dar op het warmtenet.

Kijk! Afval = grondstof

Kijk! Afval=grondstof! Afval is geen afval, maar grondstof voor nieuwe producten als je het goed scheidt. Dar zamelt steeds meer grondstoffen in en er blijft steeds minder restafval over. Dar staat voor duurzaam afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte en streeft naar zo min mogelijk restafval. Het is mooi dat restafval dat er nog over is, ingezet wordt voor nuttige doeleinden zoals het verwarmen van huizen en bedrijven. Het restafval dat overblijft zet ARN sinds 2015 om in warmte voor het Warmtenet Nijmegen.

Hoe werkt het Warmtenet Nijmegen?

Het Warmtenet Nijmegen verwarmt huizen en verzorgt hun tapwater op een milieuvriendelijke manier met (rest)warmte afkomstig van de afvalenergiecentrale ARN. De verwerking van één volle restafvalzak zorgt nu bijvoorbeeld voor zeven warme douchebeurten. De kachel van het warmtenet is afvalenergiecentrale ARN. De restwarmte van de centrale wordt gebruikt om huizen te verwarmen en van warm water te voorzien. Daarna gaat het water afgekoeld terug naar ARN, om daar opnieuw verwarmd te worden.
Daarmee zorgt elk huishouden voor 70 procent minder CO2-uitstoot. Met stadswarmte van Nuon hebben bewoners en bedrijven in Nijmegen 7.127 ton CO2-uitstoot vermeden. Klinkt veel, maar hoeveel is het? Omgerekend in zonnepanelen, zouden dat er 71.270 moeten zijn. Dat zijn 17 voetbalvelden vol zonnepanelen!

Deel dit artikel:

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders