• Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni, halen wij geen afval op en zijn onze milieustraten gesloten.
  • Stel een bezoek aan de milieustraat uit. #blijfthuis Doe dit voor uzelf en onze medewerkers. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Lees op deze pagina al onze maatregelen door het coronavirus.
sluiten

Inwoners Dar-regio scheiden steeds meer afval

6 mei 2019

Mooie cijfers afvalscheiding in 2018: inwoners bedankt!

Inwoners uit de Dar-regio mogen trots zijn op hun groene hart. Vorig jaar zamelden wij weer meer grondstoffen en minder restafval in. Hier zijn de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen en wij trots op. Zij bedanken dan ook alle inwoners voor het afval scheiden. Helpt u mee om dit jaar nog een stapje verder te gaan?

Inwoners bedankt!

In 2018 wisten inwoners uit de regio samen ruim 78% van het afval te scheiden. Dar zamelde in de regio ook weer minder restafval in. In 2018 was dit 92 kilo restafval per persoon per jaar. Daarmee zit de Dar-regio in de top van Nederland op het gebied van afvalscheiding.  Al in 2017 behaalde de Dar-regio de landelijke VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) voor 2020. Dat wil zeggen dat inwoners uit deze regio het toen al samen voor elkaar kregen om gemiddeld minder dan 100 kilo restafval per persoon per jaar te hebben en 75% of meer van hun afval te scheiden. Een prachtig resultaat.

Stijging bezoekers milieustraten

Dat inwoners uit de regio steeds meer hun afval scheiden, is ook terug te zien in het stijgend aantal bezoekers van de Dar-milieustraten. In 2018 bezochten maar liefst bijna 400.000 inwoners de milieustraat. In de eerste maanden van 2019 steeg het aantal bezoekers verder. Dit betekent dat in 2019 meer dan 400.000 inwoners de milieustraat bezoeken. Dat inwoners gebruik mogen maken van meerdere milieustraten in de regio, draagt bij aan meer afvalscheiding. Dit maakt het voor hen nog makkelijker om afval te scheiden.   

Wat kan er nóg beter?

Steeds minder restafval betekent steeds meer gescheiden ingezamelde afvalsoorten. Toch zit er nog steeds veel keukenafval in het restafval. Keukenafval zoals etensresten mogen bij het gft-afval. Dit is veel beter voor het milieu en de portemonnee van iedereen. Van gft-afval wordt bijvoorbeeld compost gemaakt voor in de tuin of op het balkon en groengas waarop bussen in de regio rijden. Een mooi voorbeeld van circulaire economie.

Ook de kwaliteit van het gescheiden ingezamelde afval kan nóg beter. Vooral in plastic+ zitten nog veel andere afvalsoorten, bijvoorbeeld medisch afval zoals naalden en hard plastic zoals emmers. Dat is onveilig voor sorteerders en Dar-medewerkers en zorgt ervoor dat plastic+ niet gerecycled kan worden. Dat is zonde want zo kunnen veel afvalsoorten niet gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten en maken we de cirkel niet rond.

Hoe nu verder? Tips

Alle inwoners doen het samen dus al heel goed, maar toch kan het nog beter! De landelijke doelstelling is dat we in 2025 ál ons afval gescheiden inzamelen en dus bijna geen restafval overhouden. Kijk! Afval=grondstof. Steeds meer inwoners scheiden hun afval, met zijn allen gaan we naar 100% afvalscheiding! U doet toch ook mee? Tips voor afvalscheiding? Kijk dan eens op uw digitale afvalwijzer, de Dar app of deze website. 

Deel dit artikel:

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders