Meer circulariteit en werk: hand in hand

3 februari 2021

Jaarlijks wordt al veel elektronisch afval (AEEA) (198 miljoen kilo) in Nederland gescheiden ingezameld en weer als grondstof ingezet. Echter nog niet genoeg. Dit is de reden dat Dar, Midwaste, Road2Work Nederland en Stichting OPEN de krachten bundelen. Zij willen innoveren om te komen tot meer hoogwaardige vormen van product- en onderdelenhergebruik. Het doel: zoveel mogelijk elektronisch afval een tweede leven geven als product (onderdeel) en anders weer gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.  Van fornuis tot tv, van broodrooster tot smartphone en van laptop tot oplader: alles kan een tweede leven krijgen. Het gegenereerde werk biedt allerlei mogelijkheden tot re-integratie. Hierin werken deze partijen nauw samen met het regionaal WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

Stappen nodig voor circulaire keten: Road2Work@Dar
Sinds de start met gescheiden inzameling van elektr(on)ische apparaten, zo’n twintig jaar geleden, worden in Nederland steeds meer apparaten gescheiden ingezameld en weer als grondstof ingezet. Heel veel inwoners scheiden dus ook al goed elektronische apparaten. Echter helaas nog niet voldoende, waarbij met name de kleine apparaten nog wel eens bij het restafval landen. Dat is zonde, want veel van die apparaten bevatten nog prima onderdelen die een tweede leven kunnen krijgen, dan wel als product gewoon nog gebruikt kunnen worden. Om te komen tot een circulaire keten voor elektr(on)ische apparaten, zijn stappen nodig. Met een gezamenlijke organisatie: Road2Work@Dar, willen Dar NV en Road2Work Nederland, in opstartfase ondersteund door de provincie Gelderland, invulling geven aan deze ambitie. Hierbij gaat deze circulaire ambitie hand in met hand met de ambitie om hier ook een belangrijke bijdrage te leveren aan de sociale werkgelegenheid bij Dar. Ofwel participatie, re-integratie en circulaire keten gaan hand in hand. Samen maken we de cirkel rond.

Veel mogelijk door bundelen kennis en ervaring
Dat Road2Work@Dar kan starten, is te danken aan de landelijke randvoorwaarden die coöperatie Midwaste en Stichting OPEN creëren. Zij scheppen daarmee de mogelijkheid en de schaal om innovaties op het gebied van circulariteit en sociale werkgelegenheid te realiseren. De bundeling van de ervaring van Dar en specifieke kennis van Road2Work Nederland, maakt dat er een stevige basis ligt qua kennis en ervaring op dit gebied. Door de landelijke bundeling binnen Midwaste kan ook beter de samenwerking met de voorkant  van de keten (de producenten) binnen Stichting OPEN, gevonden worden. Door veel meer dan nu informatie met elkaar te delen, verwachten partijen structurele circulaire verbeteringen te realiseren. Hierbij wordt nadrukkelijk ook de samenwerking gezocht met lokale partijen in de regio Nijmegen, zoals Goohoo in Nijmegen alsook de onderwijsinstellingen ROC, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboud Universiteit.

 Elektronische apparaten scheiden: ga zo door!

Dat elektronische apparaten scheiden zinvol is, blijkt uit deze mooie samenwerking. De partijen roepen inwoners daarom op om vooral zo door te gaan met het scheiden van elektrische apparaten. Als het apparaat nog werkt kunnen inwoners het naar de kringloop brengen. Op de milieustraten van Dar kunnen deze inwoners deze waardevolle apparaten ook inleveren. Dit geldt ook voor winkels waar een nieuwe elektronisch apparaat gekocht wordt.

Meer werkgelegenheid
Deze nieuwe activiteit levert werkgelegenheid op voor mensen uit het Rijk van Nijmegen. Naast structurele werkgelegenheid, leidt de nieuwe organisatie ook mensen op en begeleidt hen naar regulier werk.

Deel dit artikel:

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders