Milieustraat Bijsterhuizen is vanaf 16 september niet langer meer op donderdagen open. Hier vind je de openingstijden.
sluiten

Weer meer grondstoffen in 2020

29 januari 2021

Op weg naar meer en beter gft-afval in 2021

Inwoners uit de Dar-regio mogen wederom trots zijn op de prestaties van onze regio. We scheiden ieder jaar meer afval. Dit laten de voorlopige cijfers van 2020 zien. Hier zijn de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Druten, Nijmegen, Wijchen en Dar trots op. Doordat mensen meer thuis waren in 2020, zamelde Dar afgelopen jaar meer grondstoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en plastic+ in. Het effect van thuisblijven door corona is in de afvalinzameling dus goed zichtbaar. De kwaliteit van het afval is goed, maar kan op onderdelen beter. De komende jaren richten we ons op het verbeteren van de kwaliteit van afval. We beginnen in 2021 met gft-afval. De gemeenten en Dar roepen inwoners op hieraan mee te werken. Alleen met elkaar kunnen we de cirkel rondmaken en zoveel mogelijk afval opnieuw als grondstof gebruiken.

Meer grondstoffen in 2020

In 2020 waren we door corona meer thuis. Dat is terug te zien in de hoeveelheid afval en grondstoffen. Per inwoner zamelde Dar meer grondstoffen in dan in 2019. Voor gft-afval is dit een stijging van 6% en voor plastic+ (plastic verpakkingen, blikken en pakken) een stijging van 11%. Ook de hoeveelheid glas per inwoner steeg met 13%. Textiel en oud papier en karton lieten geen stijging zien. Oud papier en karton nam vooral in volume toe door de vele pakketjes. Tot slot was er een flinke stijging van piepschuim. Het totaal ingezamelde aantal kilo’s piepschuim lag in 2020 maar liefst 35% hoger.

Luiers apart inzamelen en recyclen

Deze zomer start Dar met de inzameling van gebruikte luiers en incontinentiemateriaal. Afvalenergiecentrale ARN in Weurt, kan het plastic dat in luiers zit met nieuwe, innovatieve installaties terugbrengen tot plastic korrels. Hiervan kunnen producenten nieuwe plastic producten maken zoals plastic straatmeubels en planken. Van ontlasting en urine uit de luiers en incontinentiemateriaal wordt biogas gemaakt. Dit wordt weer ingezet als groene energie. Zo kunnen we meer afval gebruiken als grondstof en wordt de hoeveelheid restafval nog minder.

 Ook etensresten mogen bij het gft-afval

Ondanks de stijging van de hoeveelheid gft-afval, zit er nog steeds veel keukenafval bij het restafval. Gemiddeld zo’n 10 miljoen kilo op jaarbasis. Keukenafval, zoals etensresten, mogen bij het gft-afval. Dit is beter voor het milieu. Van gft-afval wordt bijvoorbeeld compost gemaakt voor in de tuin of kamerplant. Ook wordt er groengas van gemaakt, waar bussen in onze regio op rijden. Daarnaast wordt CO2 dat vrijkomt bij de verwerking gebruikt in de land- en tuinbouw. Mooie voorbeelden van een circulaire economie. En het is ook nog eens goed voor de portemonnee, want hoe beter een inwoner gft-afval scheidt, hoe minder een inwoner betaalt voor restafval.

Geen ander afval bij gft-afval

Inwoners uit de Dar-regio zijn een van de beste afvalscheiders van Nederlanders. Met de inzet van deze inwoners kunnen we de allerbeste worden in afval scheiden. De kwaliteit van gft-afval kan beter. Als inwoners bijvoorbeeld glas of plastic bij het gft-afval doen, kan dit ervoor zorgen dat een hele vracht wordt afgekeurd. Dat is zonde en dat willen we voorkomen. De gemeenten en Dar richten zich in 2021 op het verminderen van afkeur van gft-afval. Bijvoorbeeld met acties in verschillende wijken, waar Dar inwoners tips geeft over hoe ze hun afval beter kunnen scheiden.

Vragen over afval? Kijk in de Dar app of op de afvalwijzer.

Deel dit artikel:

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders