Omgekeerd inzamelen

Vanaf 1 juni 2018 gaan we omgekeerd inzamelen in de gemeente Wijchen. Wij noemen dit omgekeerd, omdat het restafval niet meer bij u thuis wordt opgehaald.

Dar blijft het plastic+, gft-afval en oud papier gratis aan huis ophalen. Dit is afval wat wij kunnen hergebruiken. Scheidt u uw afval goed? Dan blijft er nog maar weinig restafval over. Dit brengt u dan zelf weg naar een ondergrondse container bij u in de buurt. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. In onderstaande afbeelding kunt u zien wat er voor u verandert.

Locaties containers

Heeft u nog vragen over de locaties of wilt u meer informatie? Op 13, 18, 19 en 20 december waren er inloopavonden over het locatieplan. Voor overige vragen kijkt u bij de veelgestelde vragen of neemt u contact op met Dar.

Naar locatieplan

Bent u het niet eens met een locatie?

U kunt een reactie indienen. Dit heet een zienswijze. Dit doet u bij voorkeur schriftelijk. De zienswijze moet u voor 18 januari 2018 sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen. Het adres is postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

U kunt uw zienswijze ook indienen bij één van de inloopavonden op de daarvoor beschikbare formulieren. Uw reactie nemen wij mee bij het vaststellen van het definitieve locatieplan.

Veelgestelde vragen

Misschien heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over omgekeerd inzamelen. Wat gebeurt er met mijn restafvalcontainer? Hoe brengen mensen die slecht ter been zijn hun afval weg? 

Naar veelgestelde vragen

Wat gaat er wanneer veranderen?

  • December 2017: Concept locatieplan ondergrondse containers & inloopavonden
  • Januari 2018: Vaststellen definitieve locatieplan
  • Eerste helft 2018: Plaatsen ondergrondse containers
  • Mei 2018: De grijze restcontainer krijgt een oranje sticker. Deze verandert van restafval naar plastic+ afvalcontainer voor uw plastic verpakkingsafval, blik en pak. Hierover krijgt u in het voorjaar van 2018 meer informatie.
  • Juni 2018: start omgekeerd inzamelen 

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders