Een nieuw jaar, een frisse start. In 2022 kunnen wij op een andere dag of tijd langskomen dan je gewend bent. Check daarom jouw ophaaldagen voor 2022 in de Dar app of via de digitale afvalwijzer!
sluiten

Proef zwerfafvalvrije N-wegen

Wethouder Nelson Verheul van Berg en Dal benaderde ons met de vraag of Dar iets kon betekenen bij het opruimen van zwerfafval op provinciale wegen. De provincie is eigenaar van deze wegen en is verantwoordelijk voor goed beheer. Veiligheid en doorstroming zijn erg belangrijk. Zwerfafval komt op de tweede plaats, maar krijgt ook in de ambities van de provincie een rol. Dit is geen overbodige luxe als we kijken hoe de wegen er soms bijliggen.

Schonere bermen

Samen gingen we met elkaar in gesprek en kwamen tot een mooie samenwerking. Dar start met een proef voor één jaar, vanaf 1 juni 2019, om de provinciale wegen zwerfafvalvrij te maken. Er zijn vier N-wegen geselecteerd:

  • N324 (de weg door Wijchen naar Grave)
  • N841 (van Berg en Dal tot Groesbeek)
  • N842 (van Nijmegen naar Groesbeek)
  • N847 (tussen Wijchen en Beuningen).

De medewerkers die nu in het groen werken in de gemeenten Berg en Dal en Heumen pakken dit project op. Samen op naar schonere bermen! En dus een schonere leefomgeving.

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders