Status luierinzameling

De wens is er bij de gemeente en Dar om luiers apart in te zamelen en te verwerken. In de afgelopen jaren was er landelijk geen goede recyclingsmogelijkheid voor luiers. Op het moment loopt er een proeflijn bij ARN. Tegelijkertijd verkennen Dar en de gemeenten de mogelijkheden en kosten voor regionale inzameling. Na de zomer besluit ARN of de resultaten van de proef voldoende zijn om op te schalen naar structurele recycling. Bij een positief besluit kunnen we verdere stappen gaan zetten rondom de inzameling van luiers. We verwachten hier dan in de loop van 2020 mee van start te kunnen gaan.

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders