Privacyverklaring

Dar gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten en worden in geen geval verstrekt aan derden. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk om met alle informatie die wij ontvangen en verzamelen voor onze aandeelhoudende gemeenten (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen). Of het nu gaat om uw contactgegevens als u een vraag of melding heeft of om het vastleggen van de inzameling of het gewicht van afval als u bij de milieustraat komt. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeenten over wat Dar wel en niet met de informatie mag doen. In de privacyverklaring leest u welke informatie we vastleggen en voor welk doel. 

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders