Wat doet Dar?

Wat doet Dar?

Dar heeft een zeer breed dienstenpakket op het gebied van afvalbeheer en beheer openbare ruimte. Wat Dar allemaal doet?

Wij zijn naast afvalinzamelaar ook adviseur beheer openbare ruimte, gladheidsbestrijder, riool- en kolkenreiniger, ongedierte- en onkruidbestrijder en terrein- en straatreiniger. Onze medewerkers zijn de oren en ogen in de wijken. Kortom, Dar zorgt ervoor dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig blijft.

Dar houdt regio Nijmegen fris

Groen- en grijsonderhoud, reinigingswerkzaamheden en afvalbeheer regelen we allemaal vanuit één loket. Zo houdt Dar regio Nijmegen fris. Particulieren, organisaties en instellingen uit het Rijk van Nijmegen maken gebruik van onze dienstverlening, maar ook de volgende zeven gemeenten:

  • Berg en Dal
  • Beuningen
  • Druten
  • Heumen
  • Mook en Middelaar
  • Nijmegen
  • Wijchen

Dar in het groen

Dar verzorgt het groenonderhoud in stadsdelen, wijken en dorpen van de gemeenten Nijmegen, Heumen en Berg en Dal. Dar legt beplanting aan, snoeit, maait en bestrijdt onkruid. Het team van Dar dat in het groen werkt heeft 90 medewerkers van wie er 80 gedetacheerd zijn door het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Dit zijn medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder begeleiding van een meewerkend voorman werken zij in teams van zes tot acht personen.

Trotse partner van evenementen

Denk aan de Nijmeegse Vierdaagse, de Zevenheuvelenloop, Koningsdag, de start van het nieuwe studiejaar op de Radboud Universiteit en concerten in het Goffertpark. Daarmee versterken we onze band met de stad en regio. 

Deze evenementen zorgen ook voor afval. Met onze partners werken we actief aan het circulair maken van deze evenementen. En te zorgen dat het afval dat achter blijft zo goed mogelijk gescheiden wordt. Zo zorgen we ervoor dat het evenemententerrein na afloop fris achterblijft. En de impact op de leefomgeving steeds kleiner wordt.

 

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders