Missie

Missie

Fris betekent samen zorgen voor de schoonste en fijnste omgeving van Nederland. Samen maken we méér van de ruimte waarin we leven. Dat doen we op een slimme manier, die goed is voor de mensen, voor het milieu en voor de economie. We doen dat samen met de gemeenten waarvoor we werken. Samen met alle inwoners van deze gemeenten en organisaties die belangrijk voor ons zijn.  

Onze slogan “Dar, en ’t is weer fris!” is alom bekend en vormt nog steeds een goede basis. We doen dit als publieke organisatie in opdracht van onze gemeenten en voor onze gemeenten. Met de taak om de maatschappelijke doelstellingen rondom afvalbeheer, circulaire economie en openbare ruimte op een duurzame wijze te realiseren en daarmee ook sociale werkgelegenheid te realiseren. Hiermee leveren we een bijdrage aan het welzijn van onze inwoners.

Wij werken aan een tevreden inwoner, die buiten rondlopend en kijkend, blij wordt van haar omgeving. Daar draagt Dar op haar eigen manier aan bij. Omdat deze omgeving groen is en voldoende schaduw biedt, omdat het afval wordt opgehaald, omdat er geen onkruid meer staat, omdat van al het afval ruim 80% weer als grondstof wordt hergebruikt. En ook omdat de inwoners daar niet teveel voor betalen. Allemaal verschillende manieren, waarop Dar bijdraagt aan een prettig leven voor onze inwoners; gedaan met plezier en waar mogelijk liefst samen
met onze inwoners.

Dat maakt dat we onze missie als volgt hebben omschreven: “Met trots levert Dar een duurzame bijdrage aan een prettig leven voor en met onze inwoners door te werken aan een circulaire, frisse en groene leefomgeving!”

De duurzaamheid in deze missie staat nadrukkelijk voor alle drie P’s, te weten people, planet en profit. Anders gezegd: we houden rekening met het welzijn van mensen binnen en buiten Dar, we verminderen continu onze impact op het milieu en we doen ons werk kosteneffectief met een gezonde economische bedrijfsvoering.

Meer informatie over onze missie, doelen en meer, vind je in ons strategisch plan 2020-2024; ‘Dar, dat zijn wij!’

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders