Organisatie

Organisatie

Afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte is een continu proces. Iedere dag zijn wij bezig om te kijken naar betere, snellere en slimmere manieren om afval in te zamelen.

Dat kunnen we niet alleen, maar doen we samen met gemeenten, inwoners, organisaties en medewerkers. Zij moeten kunnen bouwen op een betrouwbare partner. Daarom zijn wij graag transparant als het gaat om wat we doen, waarom we het zo doen en hoe we het doen. De bedrijfsstructuur van Dar is voor iedereen inzichtelijk.

Organogram

Dar is een naamloze vennootschap (nv) en in eigendom van de zeven gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar Nijmegen en Wijchen. De heer Bart de Bruin is de algemeen directeur. Onder zijn verantwoording vallen: 

 • Uitvoering
 • Bestuurlijke en juridische zaken
 • Financiën
 • HR
 • Advies & Relatiebeheer

De onbetaalde nevenfuncties van de heer Bart de Bruin zijn:

 • Voorzitter Circulaire Raad Rijk van Nijmegen
 • Lid van Raad van Toezicht Leerstoel Managing Public Space (MPS)
 • Lid van Raad van Toezicht Fonds Fysieke leefomgeving
 • Lid NVRD Stuurgroep schone en aantrekkelijke leefomgeving
 • LinkedInpagina de heer Bart de Bruin 

Klik op afbeelding hierboven om het organogram te vergroten. 

Raad van Commissarissen

De organisatie van Dar staat onder toezicht van de raad van commissarissen (RvC). Deze bestaat uit vijf leden:   

 • De heer R. van Dongen (voorzitter)
  Benoemd 1-7-2021
  – Algemeen Directeur Brabant Water NV
  – Lid van de RvC Koninklijke Smals NV
  – Lid van de RvC Stichting Woonbedrijf
  – Lid van Bestuur van Vewin
  LinkedInpagina van de heer R. van Dongen

 

 • Mevrouw L.A. van Druten
  Benoemd 1-4-2018
  – CEO The Waste Transformers BV Hoofddorp 
  – Ambassadeur NEMO Science Museum
  – Gastdocent bij de Rotterdam School of Management 
  – Gastdocent bij Nyenrode Universiteit
  LinkedInpagina mevrouw L.A. van Druten

 • De heer G. Uytdewilligen
  Benoemd 1-7-2018
  – Raad van Bestuur GKM AG Mannheim, Duitsland
  – Lid van Raad van Commissarissen GreenFlux B.V. Amsterdam
  – Directeur/eigenaar UDW Consult B.V. Beuningen
  LinkedInpagina de heer G. Uytdewilligen

 • Mevrouw L. de Haas
  Benoemd 10-7-2019
  – Executive Director BAM Bouw en Techniek 
  – Comité van aanbevelingen, Round Table voor topvrouwen
  LinkedInpagina mevrouw L. de Haas 

 • De heer R.J.X. Wanders
  Benoemd 1-12-2019
  – Lid Raad van Toezicht Nederlands Huisartsen Genootschap
  – Lid Raad van Toezicht Museum het Valkhof
  LinkedInpagina de heer R.J.X. Wanders

Ieder lid van de RvC heeft een zittingsperiode van vier jaar en is eenmaal herbenoembaar voor vier jaar.

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders