Tips veilig vuurwerk opruimen

Tijdens vuurwerkafval opruimen staat veiligheid voorop. Lees daarom deze tips goed door.

  • Ruim direct na het afsteken het vuurwerkafval op of doe dit zo vroeg mogelijk op Nieuwjaarsdag
  • Was het een droge jaarwisseling? Neem een emmer water mee en maak het vuurwerk op straat eerst nat
  • Ruim nooit alleen vuurwerk op, alleen samen met een volwassen begeleider
  • Steek het vuurwerk dat je vindt nooit aan
  • Let goed op dat je het vuurwerk eerst bij elkaar veegt voordat je het opruimt

Aangemeld als Wijkheld? Met je aanmelding ben je geregistreerd als vrijwilliger en daarmee verzekerd via de verzekering van Dar. Deze verzekering geldt als een ongeval- en aansprakelijkheidsverzekering tijdens het opruimen van zwerfafval. 

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders