Luiers en incontinentiemateriaal

Vanaf halverwege 2021 starten de gemeenten in de Dar-regio met het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. De ingezamelde luiers en incontinentiemateriaal worden bij de ARN in Weurt verwerkt. Het restafval van de Dar-regio bestaat nu voor 15-20% uit luiers en incontinentiemateriaal. Door deze grondstof apart in te zamelen, kunnen we dus een grote stap maken om de hoeveelheid restafval te verminderen. Daarnaast levert het verwerken van luiers een grote besparing op in CO2, als je het vergelijkt met de verbranding als restafval. Van luiers en incontinentiemateriaal wordt straks biogas, biogranulaat, kunstmest en plastics gemaakt.

Meer informatie over de luierrecycling vind je op deze pagina. 

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders