Ondergrondse containers binnenstad

In de eerste helft van 2019 plaatsen Dar en de gemeente Nijmegen in de binnenstad nieuwe ondergrondse containers voor restafval. Vanaf dan hoeven bewoners en bedrijven die reinigingsrecht betalen het restafval niet meer aan de straat te zetten in de betaalde groene of rode restafvalzak.

Waar komen de ondergrondse restafvalcontainers?

Op het kaartje ziet u de geplande locaties voor de nieuwe ondergrondse containers bij u in de buurt. Bij het bepalen van de locatie is gekeken naar boven- en ondergrondse obstakels, bereikbaarheid, (verkeers)­veiligheid en toegankelijkheid voor het inzamelvoertuig. U krijgt voordat u van de ondergrondse containers gebruik kunt maken van ons nog een brief met meer informatie over het gebruik van de containers. We verwachten dat in de eerste helft van 2019 alle ondergrondse containers in de binnenstad klaar zijn voor gebruik.

Waarom ondergrondse restafvalcontainers?

Met de ondergrondse restafvalcontainers staan er op de inzameldag geen groene en rode restafvalzakken meer aan de straat. Dit zorgt voor een meer opgeruimde buurt. Daarnaast zorgen de ondergrondse restafvalcontainers er voor dat er minder inzamelwagens hoeven te rijden en dat deze minder vaak hoeven te stoppen. Hierdoor is er minder CO2 uitstoot.

Veelgestelde vragen

Bewoners van de binnenstad én ondernemers die reinigingsrecht betalen kunnen gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainers. In de praktijk zijn dit de bedrijven die de Nijmeegse groene of rode tariefzak gebruiken

U hoeft voor de ondergrondse restafvalcontainers geen betaalde groene of rode afvalzakken meer te gebruiken. Zorg dus dat u geen grote voorraad van deze restafvalzakken meer koopt. Heeft u nog restafvalzakken over? Dan kunt u deze nadat alle containers geplaatst zijn nog inleveren en storten wij het aankoopbedrag op uw rekening. Hierover hoort u later meer. 

 

Bent u een ondernemer in de binnenstad én betaalt u reinigingsrecht? Dan krijgt u een afvalpas en kunt u de ondergrondse restafvalcontainers gebruiken voor uw restafval. Per adres krijgt u één afvalpas.

We verwachten dat in juni 2019 alle ondergrondse containers in de binnenstad klaar zijn voor gebruik.

U kunt als bewoner of bedrijf met reinigingsrecht met uw Dar afvalpas de ondergrondse container openen wanneer u dat wilt. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. U opent de container met uw afvalpas. Dit is de pas die u nu al gebruikt voor de milieustraat. U betaalt per keer dat u een afvalzak in de container doet
€1,09. Dit is hetzelfde bedrag dat u nu betaalt voor een groene restafvalzak.

In elke woning van de gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen is een afvalpas aanwezig. Bent u verhuisd en heeft u in de nieuwe woning geen afvalpas gevonden? Neem dan contact op met Dar.

De manier waarop we plastic+, gft-afval en oud papier inzamelen blijft hetzelfde. We plaatsen alleen ondergrondse containers voor restafval. Wel onderzoeken de gemeente en Dar of er ook enkele ondergrondse containers voor plastic+ en oud papier geplaatst kunnen worden als pilot. Komt deze container bij u in de buurt? Dan informeren wij u hierover.

Kies uw gemeente

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Kies daarom hieronder eenmalig uw gemeente. Zo kunnen wij u de juiste informatie tonen.

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders