Benchmark huishoudelijk afval 2019

Benchmark huishoudelijk afval 2019

Om het jaar nemen de gemeenten in de Dar regio deel aan een landelijke benchmark over huishoudelijk afval. Eind 2020 zijn de resultaten over peiljaar 2019 beschikbaar gesteld. In onderstaande grafiek is het resultaat voor het onderdeel restafval 2019 samengevat. Op de X-as zijn de gemiddelde kosten per aansluiting (huishouden) te zien. Op de y-as staat de hoeveelheid ingezamelde kilo’s restafval per inwoner. In de grafiek zijn ook twee gekleurde horizontale lijnen zichtbaar. De blauwe lijn is de VANG (Van Afval Naar Grondstof) richtlijn voor 2020. Deze lijn geeft aan waar de gemeenten eind 2020 aan moeten voldoen volgens de VANG doelstelling: maximaal 100 kilo restafval per inwoner. De groene lijn geeft de doelstelling voor 2025 aan: maximaal 30 kilo restafval per inwoner. 

 

Wat zijn de verschillende klassen?

De klassen zijn gebaseerd op de hoeveelheid hoogbouw in een gemeente. Veel hoogbouw betekent over het algemeen dat het moeilijker is om afval te scheiden. Bewoners uit hoogbouw hebben vaak minder ruimte om afval te scheiden.
Klasse B heeft 30-50% hoogbouw. Gemeente Nijmegen valt in klasse B, maar ook gemeenten als Maastricht, Tilburg en Zwolle. Klasse D heeft tot 20% hoogbouw. Hier vallen de gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen en Wijchen in.

VANG doelstelling 2025

Uit de grafiek blijkt dat de gemeente Nijmegen en Wijchen nog boven de VANG-doelstelling scoren. Vergeleken met alle Nederlandse deelnemende gemeenten aan de benchmark scoren deze gemeenten wel beter. Wijchen scoort qua hoeveelheid afval op hetzelfde niveau als vergelijkbare gemeenten (Klasse D). Nijmegen scoort een stuk beter dan vergelijkbare gemeenten (Klasse B).

Gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten en Heumen zijn al goed op weg naar de doelstelling van 2025. Gemeente Druten is hierin koploper met 44 kilo restafval per inwoner. 

De kosten per aansluiting liggen vrij ver uit elkaar. Dit is mede afhankelijk van de beleidskeuzes voor de inzameling, de verwerkingskosten (ook afhankelijk van de hoeveelheid) en natuurlijk de inzamelkosten zelf. Deze worden onder andere beïnvloed door de uitgestrektheid van de gemeente en de service die een gemeente aan zijn inwoners wil leveren, bijvoorbeeld rondom grof afval.  

 

 

 

 

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders