€ 20.000 subsidie voor onderzoek sensoren straatkolken

Technologische innovatie

In onze branche is nog veel ruimte voor technologische innovatie. We willen daarom graag met jullie delen dat we € 20.000 subsidie vanuit Provincie Gelderland hebben ontvangen om onderzoek te doen naar sensoren voor straatkolken.

Wij willen samen met Nijmeegse samenwerkingspartner Zoolt een prototype sensor voor straatkolken ontwikkelen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er voor gemeenten veel winst is te behalen bij het juist en tijdig legen en onderhouden van straatkolken. Dit voorkomt schade aan het rioolstelsel en wateroverlast voor inwoners. Ook komt dit ten goede aan de waterkwaliteit.

Prototype sensor

Het prototype dat we willen gaan ontwikkelen is een sensor die moet kunnen aangeven of een straatkolk vol zit en/of deze gerepareerd moet worden. Hiermee kunnen wij gezien ontwikkelingen rond klimaatadaptatie ervoor zorgen dat er in de toekomst minder wateroverlast is. Dit ondanks de verwachtingen van meer regenval. Daarnaast kunnen we slim en doelgericht straatkolken legen op het moment dat dit nodig is. En kunnen we in de toekomst op basis van data bepalen wanneer welke straatkolken geleegd moeten worden. Een relevante technologische innovatie, die op dit moment nog niet in Nederland, en voor zover bekend de wereld, in gebruik is. Deze innovatieve ontwikkeling waar wij aan werken past goed in het duurzame toekomstbeeld van Dar.

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders