Papierinzameling regio Nijmegen vanaf 2020  

28 maart 2019

Door een tekort aan chauffeurs voor de papierinzameling in de avonden en weekenden, werken de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen met Dar aan een structurele oplossing voor de papierinzameling vanaf 2020. Voor 2019 is er een tussenoplossing, maar voor 2020 en verder is er nog geen concrete oplossing.

Waarom andere invulling van papierinzameling vanaf 2020?

Vorig jaar werd duidelijk dat Dar de routes van 2018 niet kon voortzetten. Onderaannemers van Dar hadden geen interesse meer om door te gaan met de papierinzameling. Hierdoor heeft Dar onvoldoende chauffeurs om in de avonden en weekenden papier op te halen. 

Tussenoplossing in 2019

Als tussenoplossing is een tijdelijke herverdeling van de routes gemaakt voor 2019 en is er een overeenkomst opgesteld om de samenwerking tussen Dar en de verenigingen vast te leggen.

Structurele oplossing vanaf 2020 en verder

De gemeenten en Dar spraken de afgelopen maanden vaak met elkaar om tot een structurele oplossing te komen voor 2020 en verder. Met als kader een beperkt aantal structureel inzetbare chauffeurs voor de avond- en weekendinzameling van oud papier. Dit heeft impact op het aantal routes dat vanaf 2020 in de avonden en weekenden gereden kan worden. De precieze effecten werkt Dar nader uit met de gemeenten, zodat er voor de zomer duidelijkheid ontstaat voor de verenigingen. 

In Berg en Dal buigt de gemeenteraad zich op 25 april over het voorstel om de inzameling van oud papier volledig door Dar te laten doen. Dit besluit heeft geen effect op de samenwerking met verenigingen in de overige regiogemeenten. De gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen kiezen voor blijvende inzet van verenigingen binnen de mogelijkheden van het aantal chauffeurs dat structureel beschikbaar is.  

Planning

Dar en de gemeenten begrijpen dat het voor de regionale verenigingen die betrokken zijn belangrijk is dat er snel duidelijkheid komt over hun rol bij papierinzameling in de toekomst. Voor de zomer wordt duidelijkheid verschaft over de aanpak. Dar en de gemeenten overleggen daarna met de verenigingen over de invulling hiervan.

Deel dit artikel:

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders