Wandelen op schoon voor schonere bermen   

19 augustus 2020

Start monitoring zwerfafval op N-wegen Berg en Dal

Op verzoek van wethouder Nelson Verheul van de gemeente Berg en Dal, zocht Dar contact met provincie Gelderland en startte Dar in juni 2019 met een proef voor zwerfafvalvrije N-wegen. Provincie Gelderland is eigenaar van deze N-wegen en verantwoordelijk voor goed beheer. Veiligheid en doorstroming zijn belangrijk. Zwerfafval komt op de tweede plaats, maar heeft ook in de ambities van de provincie een rol. De gemeente Berg en Dal, provincie Gelderland en Dar gingen hierover met elkaar in gesprek en kwamen tot een mooie samenwerking. De medewerkers van Dar die in het groen werken in de gemeente Berg en Dal pakten deze proef op.

Samen met gemeente Berg en Dal, provincie Gelderland en GoClean gaan we zwerfafval monitoren in de bermen van de N325. De partijen willen weten hoeveel zwerfafval er langs deze weg ligt, waar het zwerfafval uit bestaat waar het vandaan komt. GoClean voert deze monitoring uit en wandelt op schoon. Wethouder Nelson Verheul (gemeente Berg en Dal), Willem Huntink (programmaleider van Circulaire Economie van provincie Gelderland) en Bart de Bruin gingen op woensdag 19 augustus samen met vrijwilligers van GoClean van start met de monitoring.

Monitoring zwerfafval N-wegen GoClean

GoClean is een landelijke community die werkt met data om Nederland zwerfafvalvrij te maken. GoClean monitort de komende zes maanden een keer per maand om te kijken of het zinvol is om structureel zwerfafval op N-wegen op te ruimen en hoe zwerfafval hier voorkomen kan worden, Ook brengen zij in kaart hoeveel zwerfafval er ligt en wat zij zoal tegenkomen tijdens het zwerfafval opruimen.

Provincie

Dar gaat met de provincie nog in gesprek over een regionale zwerfafvalaanpak voor alle N-wegen in de regio. Doel is om deze ook weer de frisse aanblik te geven die past bij onze mooie, groene regio.

Schoonwandelen en zwerfafval scheiden

Om tot effectieve bronbestrijding van zwerfafval te komen, is het van belang om te weten hoeveel, wat voor soort, waar en waarom ergens zwerfafval ligt en waar het vandaan komt. Vanuit dat perspectief werkt GoClean met de werkmethode: ‘Schoonwandelen’. Dit betekent dat zij tijdens het opruimen van zwerfafval van elk stuk zwerfafval een foto wordt gemaakt in de registratie app Litterati. Deze data leest GoClean uit in hun eigen app ZwerfAfvalKompas. Om ook een deel van zwerfafval te kunnen hergebruiken als grondstof, scheidt GoClean het afval ook tijdens het schoonwandelen. Zo is er dubbele winst.

Deel dit artikel:

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders