Wat verandert er in de loop van 2020 rondom plastic+?

Wat verandert er in de loop van 2020 rondom plastic+?

In de loop van 2020 verandert een aantal regels rondom de inzameling en verwerking van plastic+. Deze aanpassingen in de wet- en regelgeving zorgen ervoor dat het makkelijker wordt voor gemeenten en inwoners om plastic+ afval te scheiden.

Vrijdag 29 november stemden de branch organisaties in met dit nieuwe pakket afspraken tussen het Afvalfonds en VNG. De afspraken zorgen ervoor dat het gescheiden inzamelen van plastic metalen en drankenkartons eenduidiger wordt. En het zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheden in de keten worden gelegd, daar waar men daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. De afgelopen jaren hebben diverse partijen zich hier sterk voor gemaakt, onder andere de NVRD, het Afvalfonds, VNG en NedVang.

Nu mag bijvoorbeeld een boterhamzakje formeel niet bij plastic+ omdat het geen verpakkingsmateriaal is, maar zelf aangekocht plastic. Dit is erg verwarrend en is in de loop van 2020 niet meer aan de orde. Chipszakken mogen wel gewoon bij plastic+. Deze worden in het sorteerproces naderhand relatief eenvoudig uit de stroom plastic gehaald. De netten van een kerstboom mogen echt niet bij plastic+. Daar lopen de machines bij de verwerker op vast. 

Kerstboomnetten horen bij restafval

Een paar concrete voorbeelden uit de afspraken:

  • Het doel is het voorkomen van stoorstromen en niet of iets wel of geen verpakking is of wel of niet recyclebaar.
  • De afspraken zijn over een langere termijn gemaakt, 2 x 5 jaar.
  • De financiële risico’s voor gemeenten in de keten worden beperkt tot een minimum.

‘Samen op weg naar een nog meer circulaire economie.’ Olaf Prinsen, directeur NVRD. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over de veranderingen.

Bezoek kunststofsorteerinstallatie

Dar wil in 2020 samen met jullie een kunststofsorteerinstallatie bezoeken. Dan kunnen we zien hoe het in de praktijk werkt. In het nieuwe jaar krijgen jullie hierover meer informatie.

Kies uw gemeente

Berg en DalBeuningenDrutenHeumenMook en MiddelaarNijmegenWijchen
Ik woon ergens anders